Armoede

Wat is armoede?

We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij armoede … of dat denken we toch! Vaak kijken we niet verder dan enkel het financiële aspect. Maar armoede is veel meer dan dat! Het heeft een zware impact op het hele leven in al haar facetten.  ‘Meedraaien’ in de samenleving is voor kwetsbare mensen vaak moeilijk. Er gapen diepe kloven tussen mensen in armoede en de maatschappij. Armoede kan iedereen overkomen! Toch krijgen kwetsbare mensen dikwijls te maken met onbegrip voor hun situatie. Dat terwijl zij ook vele sterktes hebben, die helaas nauwelijks opgemerkt worden.

Armoede in cijfers

Meer dan 15 000 Limburgers moeten rondkomen met een inkomen onder de wettelijke armoedegrens, ter hoogte van het leefloon. Minstens 130 000 Limburgers -één op zeven inwoners- heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. Bovendien neemt dit aantal sinds 2009 toe. Steeds meer Limburgers ondervinden problemen bij het betalen van hun schulden. Eén op zeven kinderen wordt in onze provincie geboren in een kansarm gezin.

Kwetsbare mensen zelf aan het woord

Ondanks al hun moeilijkheden vinden mensen in armoede de kracht om hun ervaringen te delen. Hun verhalen geven een beeld van de vele moeilijkheden waar kwetsbaren mee te kampen hebben en van wat armoede met een mens doet.

Sterke verhalen: http://www.samentegenarmoede.be/sterke-verhalen

LIMBURGSE VERENIGINGEN SAMEN TEGEN ARMOEDE

De Limburgse armoedeverenigingen

In deze verenigingen staan mensen die kwetsbaar zijn centraal.

Tijdens ontmoetingsmomenten kunnen zij in gezelschap een hapje eten, een kop koffie drinken, de krant lezen, een kaartje leggen en even tot rust komen.

Door hen een luisterend oor te bieden, de gelegenheid te geven om ervaringen te kunnen delen en hen te ondersteunen in moeilijke momenten, groeit hun zelfvertrouwen en kan de binding met onze samenleving vergroten.

De armoedeverenigingen organiseren laagdrempelige activiteiten waarin mensen zichzelf kunnen zijn en waar hun verborgen talenten naar boven kunnen komen.

Wil jouw origanisatie of school meer weten over armoede of meer kwetsbare mensen bereiken? Maak dan kennis met de armoedeverenigingen in je buurt!

Bekijk het filmpje hier: Armoedeverenigingen in beeld.

Het Trefpunt Armoede

Het Trefpunt Armoede is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen waar armen het woord nemen en andere armoedeverenigingen in Limburg.                                                                                             

Hoewel elke vereniging haar eigen manier van werken heeft, hebben ze allemaal hetzelfde voor ogen, namelijk mensen versterken, armoede bestrijden en uitsluiting tegengaan.                                  

De stem van de verenigingen klinkt luider als we met z’n allen samenwerken! Filmpje Betere Dienstverlening Trefpunt Armoede