Het Trefpunt Armoede
Wat doen we?
Het Trefpunt Armoede
  • versterkt verenigingen en mensen in armoede door een forum te bieden om ideeën, methodieken en ervaringen uit te wisselen en door vorming te organiseren
  • sensibiliseert door externe instanties meer inzicht te bieden in de armoedeproblematiek
  • bouwt aan een sterk netwerk van Limburgse verenigingen en andere partners die werken aan armoedebestrijding
  • neemt standpunten in door beleidsdossiers op te stellen en adviezen te formuleren
  • bundelt krachten om armoede te bestrijden

 

SAMEN…

Sterk
Actie ondernemen

Methodieken uitwisselen
Ervaringen delen
Naar het beleid in dialoog

www.trefpuntarmoede.org

Bestanden